Doneren

Doneren:
De FFF (Fryske Feriening foar Fjilbiology) wil de Friese natuur behouden én verbeteren! Om dit te bereiken organiseren we voor de vrijwilligers bijscholing, excursies, ondersteunen we onderzoekprojecten, etc. Ook stimuleren wij het opstarten van projecten die voldoen aan de doelstelling van de vereniging. Lopende projecten zijn: het Slechtvalkenproject, en ons advies Op paad lâns it Waad. Naast bestaande projecten staan we initiatiefnemers voor een nieuw op te starten project bij met raad en daad.

De FFF werkt samen en heeft voortdurend contact met landelijke organisaties als SOVON, FLORON, RAVON e.d. Ook adviseren wij overheden, natuurorganisaties, beleidsmakers, terreinbeheerders en terrein gebruikers. Dit vraagt om goede kennis van zaken.

Financiële steun
De continuïteit van het vergaren én het delen van onze kennis kan niet zonder uw financiële steun!

U steunt ons door
– één keer een bedrag over maken,
– een (periodieke) schenking te doen,
– te besluiten de Fryske Feriening foar Fjildbiology FFF op te nemen in uw testament.
De FFF heeft de ANBI-status

Uw  donatie overmaken
Dit kan eenvoudig naar  IBAN-nr. NL64 INGB 0003 9829 49 onder vermelding van schenking aan FFF én uw naam en adres. Zodat wij uw gift kunnen bevestigen en u kunnen bedanken.

Vragen?
Stuur een mail.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!