Excursiepalet

De Mieden

Na afronding van het excusiepalet in de Kleine Wielen staat inmiddels het volgende palet op stapel. Dit project zal plaatsvinden in de “Mieden”. De Mieden is een overkoepelende benaming voor een aantal natte deelgebieden van Staats Bosbeheer in de lagere delen van de Noordelijke Friese Wouden, zoals o.a. de Zwager Mieden, de Twijzeler Mieden en de Drogehamster Mieden.

Het project is gestart in april 2023 en duurt tot en met 2025.

Excursiepalet

Een project gericht op de inventarisatie van alle voorkomende soorten in een afgebakend gebied noemen we een Excursiepalet.

In 2020 en 2021 is er door de verschillende werkgroepen binnen de FFF gestart met de inventarisatie van de biodiversiteit in de Kleine Wielen bij Leeuwarden. Er zijn veel soorten waargenomen en de verspreiding daarvan is in kaart gebracht. Vrijwel alle waarnemingen zijn ook op www.waarneming.nl na te lezen.

Voor het opzetten en uitvoeren van een Excursiepallet zijn er van vrijwel iedere plant- en diergroep toegewijde kenners noodzakelijk. Veel goede soortdeskundigen in Fryslân zijn lid van de FFF.

Belangstelling

In het najaar 2023 zullen de eerste inventarisatierondes en excursies in De Mieden plaatsvinden. Heb je belangstelling, dan raden we je aan deze website goed in de gaten te houden. Als je lid wordt van de FFF dan ben je altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in De Mieden.

Lid worden? Stuur dan een mail.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.