Excursiepalet

Een project gericht op de inventarisatie van alle voorkomende soorten in een afgebakend gebied noemen we een Excursiepalet.

In 2020 en 2021 is er door de verschillende werkgroepen binnen de FFF gestart met de inventarisatie van de biodiversiteit in de Kleine Wielen bij Leeuwarden. Er zijn veel soorten waargenomen en de verspreiding daarvan is in kaart gebracht. Vrijwel alle waarnemingen zijn ook op www.waarneming.nl na te lezen.

Voor het opzetten van een Excursiepallet zijn er van vrijwel iedere plant- en diergroep toegewijde kenners noodzakelijk. Veel goede soortdeskundigen in Fryslân zijn lid van de FFF.

Het voornemen is een volgend Excursiepalet op te starten in een ander gebied, ergens in Fryslân. We zoeken voor dit palet 1 of 2 coördinatoren.

Heb je belangstelling voor deelname aan of het opzetten van een project, stuur dan een mail.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.