Veldexcursie: GRASSEN

Tijdens deze excursie in De Alde Feanen  gaan we op zoek naar grassen en grasachtigen.

We verzamelen op de parkeerplaats aan de Dominee Bolleman van der Veenweg 7 – Earnewâld, bij de gaswinlokatie (P It Wikelân).

Hoewel de excursie gericht is op deelnemers aan de FLORON-Basiscursus Flora en de FLORON-Grassencursus (deze cursus wordt verzorgt door FFF en FLORON) is  iedere belangstellende van harte welkom.

Deelname is gratis. Wil je meer informatie en/of je aanmelden stuur dan een mail naar: gmgjtp@xs4all.nl