Twirre 1990 01

Ten geleide
Voor u ligt het eerste nummer van de eerste (nieuwe) jaargang van “Twirre”, een driemaandelijks tijdschrift over de natuur in Friesland. Is dat niet het medelingenblad van de FFF, oude wijn in nieuwe zakken? Welnu zo simpel ligt het niet.
Bij velen, actief in de Friese natuurbescherming, bestaat behoefte aan een aansprekend en kwalitatief goed natuurtijdschrift. Dat is er nu niet. Iedere natuurvereniging heeft zijn eigen blad, een versnippering die het gezicht van de Friese natuurbescherming niet ten goede komt. De Twirre wil in deze behoefte voorzien. Ze wil platform zijn voor allen die zich bezighouden met de
bescherming van biotopen in Friesland en richt zich met name op veldbiologie, natuurbeheer, natuurbeleid en -voorlichting.
Initiatiefnemers zijn de FFF en de Wielenwerkgroep. Het project wordt vormgegeven door een onafhankelijke redactie: de werkgroep “Twirre”. Beide organisaties hebben hun ledenbladen opgegeven. Ze nemen een collectief abonnement op de Twirre, waarin plaats is ingeruimd voor mededelingen van de eigen vereniging. Ook losse abonnementen zijn mogelijk.
De redactie hoopt dat verwante organisaties zich aansluiten bij dit initiatief. Deelname zal leiden tot bundeling van krachten, waardoor het blad in de toekomst aanmerkelijk kan worden verbeterd.
Standpunten en verlangens van de Friese natuurbescherming kunnen zo beter voor het voetlicht worden gebracht. Met het cog op de invulling en uitwerking van het Natuurbeleidsplan in de komende jaren is dit geen overbodige luxe.
De redactie gaat alvast aan de slag. In deze eerste jaargang zullen wij onze vorm nog moeten vinden,
daarvoor vragen wij uw begrip. Voor kritiek houden wij ons aanbevolen.

De redactie