Twirre

Twirre is het tijdschrift voor leden van de FFF en verschijnt 2x per jaar. Een ’twirre’ is het Friese woord voor wervelwind. Twirre wordt vaak gebruikt voor een draaiwind die stof doet opwaaien.

Het tijdschrift is een platform voor artikelen met betrekking tot natuurbeleving en natuuronderzoek in Fryslân.