Twirre

Twirre is het tijdschrift voor leden van de Fryske Feriening fan Fjildbiology (FFF) en abonnees. Het is een platform voor artikelen met betrekking tot natuurbeleving en natuuronderzoek in Fryslân.

De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) wil bijdragen aan het vergroten van de veldbiologische kennis in Fryslân om een zo goed mogelijke natuurbescherming mogelijk te maken. Twirre verschijnt periodiek en helpt ons bij het ondersteunen van deze doelstelling. Naast Twirre plaatsen we ook andere publicaties die (eventueel) in samenwerking met een van onze partners wordt samengesteld en gepubliceerd op deze site.

Twirre jaargang 33 nr. 2 is uit!

In dit nummer weer volop informatie over en kijk op de natuur in Fryslân.

Arend Timmerman doet verslag van een onderzoek naar milieuvreemde stoffen in eieren, nestjongen en adulte ringmussen bij Eastermar. Een verontrustend stuk. Maar hij brengt ook een bemoedigend verhaal over kieviten aan de Burgumermar.

Jan-Erik Plantinga biedt zicht op ontwikkelingen van een populatie van de kritische groenknolorchissen in laagveengebied de Rottige Meente.

Twee debutanten: Lineke Huizing siert de cover met een foto van de Spieringtrechterzwam, en presenteert een bedauwde heidelibel in ‘de Foto van’.
En SBB-stagiair Pieter van der Veen vertelt over de Ringslang in de Houtwiel.

Twee persoonlijke verhalen: Harrie Bosma pleit voor de Wasbeerhond. En Joop Marquenie haalt herinneringen op aan Schier in de jaren zeventig en schrikt als hij vijftig jaar later terugkeert.

Een bespreking van het boek ‘Natuuramnesie’ van Marc Argeloo plaatst dit hele Twirre-nummer in een somber perspectief, tenzij je naïviteit kunt opbrengen, of je kunt troosten met de verzameluitgave van de Flora Batava.

Het verhaal van Joop Marquenie comprimeert twee bronnen die je hier als pdf kunt downloaden:
– 1. het uitgebreide artikel ‘Schiermonnikoog, hoe het is en hoe het was’ en
– 2. de bijbehorende fotobijlage.

Twirre jaargang 33 nr. 1

De nieuwe editie van Twirre is in een nieuwe jas gestoken. Om ons blad betaalbaar te houden, heeft een nieuwe, eenvoudiger opmaak. Maar inhoudelijk is het blad als altijd bijzonder informatief.

Een uitgebreid artikel van Freek Nijland over Vijftig jaar pleisterende steltlopers in de Groote Wielen. Alleen al het besef hoeveel inzet van tal van tellers achter zo’n artikel schuil gaat!

Het blad telt in deze aflevering maar liefst vier plantenartikelen. De invloed van woekerbramen op de boomgroei op Ameland is bijzonder verrassend door de originele opzet van het onderzoek. Watervegetaties in de zoete wateren van Vlieland: de auteurs hebben alle wateren van het eiland bezocht in 2022. Bij dit artikel hoort een zeer uitgebreide tabel, die kun je downloaden. Zie onderstaande link.

De spectaculaire vestiging van Groot nimfkruid in het Nannewiid bij Oudehaske toont dat inspanningen voor de Kaderrichtlijn Water lonen.
En Henk Jansen bespreekt in zijn laatste bijdrage over plantenexoten het geslacht Waterpest. Als altijd met mooie details, in dit geval aardige anekdotes.

En meer, bijvoorbeeld twee recensies (Handboek Europese vogels en Nova Flora Neerlandica – Carex – zeggen).

Twirre_33-1_Bruinsma-Mes_waterplanten_Vlieland_tabel_1_alle_opnamen