Twirre

Twirre is het tijdschrift voor leden van de Fryske Feriening fan Fjildbiology (FFF) en abonnees. Het is een platform voor artikelen met betrekking tot natuurbeleving en natuuronderzoek in Fryslân.

De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) wil bijdragen aan het vergroten van de veldbiologische kennis in Fryslân om een zo goed mogelijke natuurbescherming mogelijk te maken. Twirre verschijnt periodiek en helpt ons bij het ondersteunen van deze doelstelling. Naast Twirre plaatsen we ook andere publicaties die (eventueel) in samenwerking met een van onze partners wordt samengesteld en gepubliceerd op deze site.

Twirre jaargang 33 nr. 1 is uit!

De nieuwe editie van Twirre is in een nieuwe jas gestoken. Om ons blad betaalbaar te houden, heeft een nieuwe, eenvoudiger opmaak. Maar inhoudelijk is het blad als altijd bijzonder informatief.

Een uitgebreid artikel van Freek Nijland over Vijftig jaar pleisterende steltlopers in de Groote Wielen. Alleen al het besef hoeveel inzet van tal van tellers achter zo’n artikel schuil gaat!

Het blad telt in deze aflevering maar liefst vier plantenartikelen. De invloed van woekerbramen op de boomgroei op Ameland is bijzonder verrassend door de originele opzet van het onderzoek. Watervegetaties in de zoete wateren van Vlieland: de auteurs hebben alle wateren van het eiland bezocht in 2022. Bij dit artikel hoort een zeer uitgebreide tabel, die kun je downloaden. Zie onderstaande link.

De spectaculaire vestiging van Groot nimfkruid in het Nannewiid bij Oudehaske toont dat inspanningen voor de Kaderrichtlijn Water lonen.
En Henk Jansen bespreekt in zijn laatste bijdrage over plantenexoten het geslacht Waterpest. Als altijd met mooie details, in dit geval aardige anekdotes.

En meer, bijvoorbeeld twee recensies (Handboek Europese vogels en Nova Flora Neerlandica – Carex – zeggen).

Twirre_33-1_Bruinsma-Mes_waterplanten_Vlieland_tabel_1_alle_opnamen