Visie

De FFF is een vereniging met enthousiaste leden die een passie hebben voor de Friese natuur. Zij leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling doormiddel van veldwerk. De veldwaarnemingen worden op systematische wijze uitgevoerd. De waarnemingen zijn beschikbaar voor statistieken ten behoeve van beleidsontwikkeling en natuurbeheer. Door gebruik te maken van landelijk gestandaardiseerde registratie modellen passen onze waarnemingen naadloos in de (inter) nationale databases.

De door de FFF verzamelde gegevens hebben o.a. destijds bijgedragen aan de discussies en beleidskeuzes over de voorgenomen inpolderingen langs de Friese waddenkust.

Ook in de recente discussie en planvorming voor de Waddendijkversterking speelt de door ons verzamelde veld-informatie een belangrijke rol.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.