De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) is een onafhankelijke vereniging met enthousiaste leden met passie voor de Friese natuur. Zij leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling doormiddel van veldwerk. De veldwaarnemingen worden op systematische wijze uitgevoerd. 

De waarnemingen zijn beschikbaar voor statistieken ten behoeve van beleidsontwikkeling en natuurbeheer.

Wij willen hiermee bijdragen aan het vergroten van de veldbiologische kennis om een zo goed mogelijke natuurbescherming mogelijk te maken. We willen de maatschappelijke krachten ondersteunen die natuurbeleid in al zijn varianten bijsturen op grond van feitelijke veldbiologische informatie. 

Daarbij is ons uitgangspunt dat de natuur intrinsieke waarde heeft, en ook de basis is van het menselijk bestaan.

Statuten

Financiële-stukken-2021

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.

Werkgroepen