Werkgroepen

De FFF werkt samen met soortenorganisaties, terreinbeherende organisaties, verwante verenigingen/stichtingen en overheden.

De activiteiten zijn georganiseerd in werkgroepen.