Nieuws

September 2023
Cursus Wad- en watervogels herkennen en tellen – in samenwerking met SOVON

In Fryslân gaat vanaf 28 september weer een watervogelcursus van start. De cursus wordt gehouden vanuit het Natuurmuseum in Fryslân te Leeuwarden, en zal bestaan uit 4 theorieavonden en 3 praktijkochtenden. We gaan ons focussen op ganzen, zwanen, eenden en steltlopers met daarnaast de nodige aandacht op het tellen van groepen vogels. De cursus is bedoeld om potentiele (nieuwe) tellers handvatten te geven om zelfstandig (of in een vogelwerkgroep) een telling uit te voeren. De theorieavonden vinden plaats op 28 september, 19 oktober, 2 november en 30 november (19.30 – 21.30 uur). De praktijkochtenden vinden plaats op zaterdag 21 oktober, zaterdag 4 november en zaterdag 2 december. Op 19 oktober (steltlopers) wordt verzorgd door Jan de Boer, en het praktijkdeel op 21 oktober wordt verzorgd door tellers van de onze Waadfûgelwurkgroep.
Meer informatie, opgeven, interesse als werkgroep? Neem contact op met sjouke.scholten@sovon.nl. We vragen een bijdrage van 25 euro per deelnemer.


Augustus 2023

De Trektelling op Zwarte Haan is weer van start gegaan.

Voor de trektelling op Zwarte Haan gaan we ook dit jaar weer een 14-daags telritme aanhouden. We willen kort van tevoren kunnen switchen, bijvoorbeeld een dag eerder tellen vanwege de weersvoorspelling of een week later vanwege (verwachte) sterke trek. Om die flexibiliteit te kunnen bereiken gaan we Whatsapp gebruiken.

Wil je toegevoegd worden aan deze app-groep dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar m.engelmoer@kpnmail.nl
Heb je behoefte aan meer informatie klik hier.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.