Privacy en cookie statement

De Fryske Feriening foar Fjildbiology (hierna FFF) respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Dit privacy reglement is op iedereen van toepassing (personen, organisaties, overheidsinstanties) die contact heeft met FFF, het bestuur, de leden, via mail, telefoon, de website of op welke wijze dan ook.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De FFF verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van leden en van deelnemers aan activiteiten / cursussen, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben, die onze website bezoeken en die bij of voor ons ”werkzaam” zijn.

FFF verzamelt de verschillende persoonsgegevens bijvoorbeeld als je zelf contact hebt opgenomen met FFF om  jouw informatieverzoek op te volgen. Een contact met FFF kan telefonisch zijn, via het contactformulier op Fjildbiology.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

Personalia (je naam, adres, woonplaats, geboortedatum,  (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);

Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op fjildbiology.nl open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media.

 

FFF verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

Wanneer je een FFF-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
Wanneer je diensten van FFF afneemt.

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen.

Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Om leden/geïnteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Profiling: wij proberen onze communicatie over activiteiten van FFF en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert FFF beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacy belang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten uit te voeren.

Alle communicatiekanalen die FFF gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Bewaartermijnen

FFF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze ledenadministratie 7 jaar dienen te bewaren.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening –bijvoorbeeld t.b.v. onze leden- en financieleadministratie- kunnen wij in sommige gevallen dienstverleners inhuren. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals FFF hen voorschrijft.

 

FFF en andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. FFF is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Cookieverklaring

FFF maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement.

 

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door door onbevoegden worden ingezien.

 

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over FFF via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Deze verzoeken kun je indienen door een e-mail te sturen aan info@fjildbiology.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best doen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe FFF met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heb je na het lezen van ons Privacy- en cookie statement vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Fryske Feriening foar Fjildbiology | E-mail: info@fjildbiology.nl

 

Wijzigingen Privacy en cookie statement

FFF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookie statement. Wij adviseren je deze Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.fjildbiology.nl. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 16 november 2023.