Missie

De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) wil bijdragen aan het vergroten van de veldbiologische kennis in Fryslân om een zo goed mogelijke natuurbescherming mogelijk te maken. We ondersteunen de maatschappelijke krachten die natuurbeleid in al zijn varianten bijsturen op grond van feitelijke veldbiologische informatie.

Daarbij is ons uitgangspunt dat de natuur intrinsieke waarde heeft, en ook de basis is van het menselijk bestaan.

De FFF is in 1974 opgericht vanwege de zorgen over de ontwikkeling met betrekking tot de natuur in Friesland. Die ontwikkelingen werden destijds bepaald door het streven naar efficiëntie, kostenreductie en opbrengst vermeerdering met als resultaat grootschalige ingegrepen in het landschap. Bij dit alles was er geringe aandacht voor veldbiologie.

Er is sindsdien veel veranderd.
De zorgen om de staat van de natuur wordt tegenwoordig breed gedeeld. Het geïntensiveerde grond- en watergebruik ten behoeve van menselijke activiteiten en de gevolgen van de klimaatverandering hebben consequenties voor de natuur. De actuele discussie over het verlies van biodiversiteit is hiermee rechtstreeks verbonden.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.