Verpreidingsonderzoek: BRAKWATERKEVER

Inventarisatie Brakwaterkever

Zaterdag 12 augustus 2023 staat de tweede inventarisatie van de Brakwaterkever gepland. Op zaterdag 8 juli hebben we de 1e inventarisatie gedaan. De Brakwaterkever is een vrij zeldzame waterkever uit de familie van de waterroofkevers (Dytiscidae). In Nederland zijn waarnemingen van deze kever bekend uit Groningen, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland (waarneming.nl). Het is een soort die in de kuststreek voorkomt in brakke wateren. Ook is een klein aantal waarnemingen uit het noorden van Fryslân en van de Waddeneilanden bekend. De verspreiding van deze soort in Fryslân is echter niet goed bekend. Het onderzoek naar de Brakwaterkever is mede geïnspireerd door een onderzoek naar deze soort dat in 2010 en 2011 in Noord-Groningen is uitgevoerd. In dit onderzoek is de kever op 16 locaties aangetroffen. We willen de komende twee jaar proberen het hele binnendijkse traject langs de Waddenzee vanaf de Kop van de Afsluitdijk tot en met de Bantpolder te inventariseren. Daarbij willen we alle andere waterkevers en waterwantsen meenemen, zodat we een beeld krijgen van de soorten die binnendijks langs het Wad voorkomen.

Verzamellocatie: Parkeerplaats Viaduct – Google Maps (op de dijk Waddendijk zuid van Zürich – zie bijgevoegd kaartje)

Materiaal: Wij zorgen voor een aantal netten (maar als je zelf ook een waterschepnet hebt neem dit dan mee), potjes en conserveringsmiddelen.

Laarzen kunnen ook handig zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie over dit verspreidingsonderzoek, stuur dan een mail naar:  tongerboutxl@gmail.com

Verspreidingsonderzoek: BRAKWATERKEVER

Inventarisatie Brakwaterkever

Op zaterdag 8 juli a.s. starten we met de inventarisatie van de Brakwaterkever. Een tweede inventarisatie staat gepland op 12 augustus 2023. De Brakwaterkever is een vrij zeldzame waterkever uit de familie van de waterroofkevers (Dytiscidae). In Nederland zijn waarnemingen van deze kever bekend uit Groningen, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland (waarneming.nl).
Het is een soort die in de kuststreek voorkomt in brakke wateren. Ook is een klein aantal waarnemingen uit het noorden van Fryslân en van de Waddeneilanden bekend. De verspreiding van deze soort in Fryslân is echter niet goed bekend. Het onderzoek naar de Brakwaterkever is mede geïnspireerd door een onderzoek naar deze soort dat in 2010 en 2011 in Noord-Groningen is uitgevoerd. In dit onderzoek is de kever op 16 locaties aangetroffen. We willen de komende twee jaar proberen het hele binnendijkse traject langs de Waddenzee vanaf de Kop van de Afsluitdijk tot en met de Bantpolder te inventariseren. Daarbij willen we alle andere waterkevers en waterwantsen meenemen, zodat we een beeld krijgen van de soorten die binnendijks langs het Wad voorkomen.

Verzamellocatie: Parkeerplaats Viaduct – Google Maps (op de dijk Waddendijk zuid van Zürich – zie bijgevoegd kaartje)

Materiaal: Wij zorgen voor een aantal netten (maar als je zelf ook een waterschepnet hebt neem dit dan mee), potjes en conserveringsmiddelen.

Laarzen kunnen ook handig zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie over dit verspreidingsonderzoek, stuur dan een mail naar:  tongerboutxl@gmail.com