Voorjaarsbijeenkomst Sovon/FFF

Wanneer

06 maart 2024 19:30 / 22:00

Waar

Grou

Organisator

SOVON / FFF

Details

Beschrijving

Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou

Al sinds begin jaren ’90 organiseren Sovon en FFF bijeenkomsten voor de vrijwilligers in Fryslân. De Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst vindt zoals gebruikelijk plaats in het hart van de provincie en staat ditmaal geheel in het teken voor het aankomende ‘integrale Waddenjaar’. Drie lezingen over de ontwikkeling van broedvogels in de Waddenzee.

Eens in de zes jaar wordt de hele Waddenzee van de Kop van Noord-Holland tot het Deense Esbjerg op broedvogels geïnventariseerd. Komend voorjaar is het weer zover. De organisatie van die integrale broedvogelkartering in de Nederlandse Waddenzee is in hand van Sovon. Dat betekent ook dat alle Friese Waddeneilanden en de kust weer in kaart worden gebracht op broedvogels. Op de Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst aandacht voor ‘het integrale jaar’ met lezingen over de trends van broedvogels in onze Waddenzee, inventarisaties en onderzoek.

De lezingen:
Jelle Postma (Sovon) – Trends van broedvogels in de (internationale) Waddenzee
Romke Kleefstra (Sovon)  – Eiland in wording: de broedvogels van Richel in de afgelopen 30 jaar
Peter de Boer (Sovon) – Blauwe Kieken in ’t rood: Overleving en habitatgebruik van gezenderde Blauwe Kiekendieven

Locatie: Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig!